Article Presenters

s2

Prof. Dr. Valentina BOLD

Valentina Bold is Reader in Scottish Literature and Ethnology at the University of Glasgow’s School of Interdisciplinary Studies, in Dumfries, Scotland. She has published widely on Scottish folklore and literature, particularly on songs and stories. Her books include ‘James Hogg: A Bard of Nature’s Making’, ‘Robert Burns’ Merry Muses of Caledonia’ and ‘Smeddum: A Lewis Grassic Gibbon Anthology’, as well as a CD-rom, co-edited with Thomas A. McKean, ‘Northern Folk: Living Traditions of North East Scotland’. Currently, she is editing James Hogg’s nineteenth century novel, ‘The Brownie of Bodsbeck’, and working on a project exploring pilgrimage traditions and revival in Scotland, and across Europe.

s2

Prof. Dr. Selahattin DİLİDÜZGÜN

Selahattin Dilidüzgün was born in Bursa in 1960. He completed his primary and secondary education in Bursa and Germany. He graduated from the Faculty of Education of Uludağ University in 1985. He completed his MA at İstanbul University in 1987 and his PhD dissertation entitled “Children’s and Youth Literature in Literature Education” in 1994. After he had received the title of Associate Professor in Turkish Language Education in 2000, he started to work in the Department of Turkish Language Education at Faculty of Education of İstanbul University and in 2008 he received the title of Professor. He still works in the same department and his main research interests include theoretical and practical aspects of literature education and children’s literature.

s10Prof. Dr. Haluk ERDEM

Bursa’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da, yüksek öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı’nda yüksek lisans, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Felsefe İhtisas Komitesi Üyeliği görevinde bulundu. Akademik ve bilimsel çalışmalarını 1995-2010 yılları arasında Gazi Üniversitesi’nde sürdürdü. Halen Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Felsefesi Anabilim Dalı öğretim üyesidir.

s10Prof. Dr. Hans-Heino EVERS

Professor of German literature with a focus on children’s literature. Director of the Centre for Children’s Literature Research at the Johann Wolfgang Goethe-University of Frankfurt/Main. Ewers studied German Literature, Philosophy, Linguistics and Political Sciences at the Universities of Cologne, Bonn and Frankfurt/Main. In 1976 he made the Ph. D. in German Literature in Frankfurt. Since 1978 he worked as Assistant Professor at the University of Cologne (Department of Education) and since 1984 at the University of Bonn. In 1986 he submitted his inaugural dissertation, entitled “Kindheit als poetische Daseinsform. Studien zur Entstehung der romantischen Kindheitsutopie im 18. Jahrhundert. Herder, Jean Paul, Novalis und Tieck” (Childhood as a poetical form of being. Studies on the emergence of childhood as romantic utopia in the 18th century. Herder, Jean Paul, Novalis und Tieck.).Since 1989 Ewers is Professor of German Literature with a focus on Children’s Literature at the Johann Wolfgang Goethe-University of Frankfurt/Main and Director of the “Institut für Jugendbuchforschung” (Institute for Children’s Literature Research). He is the initiator and co-editor of the “Yearbook of Research in Children’s Literature”, published since 1995, and author of numerous studies on the theory and history as well as on contemporary children’s literature. In 2000 he published “Literatur für Kinder- und Jugendliche” (Children’s Literature), an introduction into Children’s literature research.

s4Prof. Dr. Metin KARADAĞ

1974 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1975-1984 yılları arasında Atatürk Üniversitesinin çeşitli birimlerinde yöneticilik yaptı. KÖZ Folklor Dergisi’ni çıkardı. Geleneksel Âşıklar Şenliği’ni beş yıl sürdürdü. 1984 yılında Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu’nun danışmanlığında “Erzurum ve Çevresinden Derlenen Halk Hikâyeleri Üzerinde Araştırmalar” konulu doktora çalışmasını bitirdi. 1984-1986 yıllarında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi ve yardımcı doçent olarak çalıştı. Eğitim Yüksekokulu Müdürlüğü yaptı. 1986 yılında Uludağ Üniversitesi Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesine yardımcı doçent olarak atandı. 1988-1990 yılları arasında Madrid Autonoma Üniversitesinde iki yıl Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdi. 1992 yılında doçent unvanını aldı. 1992-1998 yılları arasında Necatibey Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı yaptı. 1998’de profesörlüğe yükselerek Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine atandı. 2003 yılına kadar Türkçe Eğitimi Bölümü Başkanlığı yaptı. 2003-2004 eğitim yılından itibaren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi kurucu dekanlığı için iki yıllığına KKTC’de görevlendirildi. 2005 Ekim ayında Türkiye’de emekliye ayrıldı. Halen UKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.

s5Prof. Dr. Cahit KAVCAR

Prof. Dr. Cahit KAVCAR, 1943 yılında Fethiye’nin Kızılbel Köyü’nde doğdu. İlkokuldan sonra 1955’te Aydın Ortaklar İlköğretmen Okulu’na girdi. 1960’da Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’na seçildi. 1965’te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. Kars Alparslan Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptı.  Lisansüstü eğitimini 1969-1973 yılları arasında Ankara Üniversitesinde yaptı. Eğitim Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi, dekan yardımcısı, dekan olarak çeşitli görevlerde bulundu. Ankara Üniversitesindeki doktora derslerini de yürüterek dört yıl Malatya İnönü Üniversitesinde öğretim üyesi, bölüm başkanı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü olarak görev yaptı (1987-1991); bir yıl İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak hizmet verdi (1991-1992). Dil ve edebiyat eğitimi, Türkçe öğretimi, yeni Türk edebiyatı, kültür ve sanat, öğretmen yetiştirme konularında çalışma ve araştırmalar, yayınlar yaptı. Bir bölümü kendi yazdığı, bir bölümü ortaklaşa, bir bölümü derleme, bir bölümü sözlük olmak üzere toplam 20 kitap, 110 makale yazdı; yurtiçi ve yurtdışında 98 bilimsel toplantıya katıldı, bildiriler sundu. Eğitim Bilimleri Fakültesinde lisans, tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora, öğretmenlik sertifikası dersleri verdi. Bu arada 32 yüksek lisans tezi, 27 doktora tezi yönetti.

s5Prof. Dr. Eunkyung OH

Oh Eun-kyung graduated from Hankuk University of Foreign Studies in Korea. She earned a Master’s degree and a Ph. D. in Turkish Literature and Comparative Literature from Hacettepe National University in Ankara on a scholarship from the Turkish government. She was a full time professor in the Department of Korean Literature at Ankara University, and worked as a correspondent in Turkey for the Munhwa Broadcasting Station. She followed a position as post-doctorate at the Academy of Korean Studies and lecturer at Korea University and Sungkyunkwan University.
She got a degree of Doctor of Science and professorship in Uzbekistan, Tashkent, the Academy of Science named after Alisher Navoy. She worked as a professor in the Korean Department at the Nizami state pedagogical university in Tashkent, Uzbekistan. She is currently a professor in the College of Humanities of Dongduk Women’s University and consultant of Asia Pacific Center for Intangible Cultural Heritage, UNESCO and Korea Research Foundation.

Her works include Feminist Critics: Women in Turkish and Korean Novels in the 20th Century (2005, in Turkish), Literature of the Korean War in Turkey (2005, in Turkish), Women and Islam inside the Veil (2006 in Korean), A Comparative Epic Studies between Korea and Uzbekistan (2014 in Uzbek language), Living as a woman in Islamic Countries (2015 in Korean), etc. She is also the translator of Yaşar Kemal’s novels The Legend of the Thousand Bulls, The Legend of Ararat Mountain, To Crush the Serpent, Memed-My Hawk as well as Murat Tuncel’s novel İnanna and Hakan Gunday’s novel A Little into Korean. She also translated KO UN’s poetry books, such as Ten Thousand Lives and Anthology of Korean Poet KO UN from Korean into Turkish.

s29Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK

Ali Osman Öztürk, born in 05.01.1960, is from Ordu and graduated from German Philology of Ankara University Language, History and Geography Faculty in 1980. He had a master degree from Selcuk University Social Sciences Institute in 1990. To complete his doctorate studies, he did research in German Folk Song Archive for 2 years. In this context, he studied “Turkish Folk Song Archive”(Selcuk University Research Fund, Project Number: FEF 92/101, Konya, 1993) project which was also supported by the archive. In 1991, he was inducted to German Philology Department of Selcuk University Science and Literature Faculty as an assistant professor. Then he became an associate professor in 1994. He worked as a member of board and vice chairman in Selcuk University Center of Application and Research of Folk Culture between 1992 and 1998. He took on Turkish representation of DEMOS, which was a international ethnology journal, and did about 40 demonstrations of Turkish Folkloric works in this journal. In 2002, he became a professor in Canakkale Onsekiz Mart University German Philology. In this department, he worked as Department Head, Asistant to Rector, Vice Rector, Director of the Graduate School and Director of the Research Center. He came back to Selcuk University in August 2011 and he has currently been working as a professor in Necmettin Erbakan University German Philology at Ahmet Kelesoglu Educational Faculty. He is also the president of GERDER (Society of [Turkish] Germanists). 2002 Folkloric Research Institution “Service to Turkish Folk Culture Award” was given to him. He published articles about Konya Folk Songs Culture and kept archive of existing folk songs.

s6Prof. Dr. Sedat SEVER

Prof. Dr. Sedat Sever completed his masters in 1985 at the Ankara University Graduate School of Social Sciences, Department of Education Programs and Instructions, Branch of Fine Arts Education. He completed his PH.D. in 1993 in the same branch as above. His Ph.D. Thesis titled “The Impact of Full Education Principles which are Used in Teaching Turkish  on Students’ Comprehension and Writing Skills” is one of the first experimental studies.  Sever is known for his theoretical work on conceiving child and youth literature as a scientific field of study. He has pioneered in organizing the first (2000), the second (2006) and the third (2011) National Symposium on Child and Youth Literature  as well as founding (2000) of the “Ankara University, Faculty of Education Children’s Library” which is the first of its kind among the universities in our country. He was the associate dean of the Ankara University Faculty of Education (1997), chairman of the Department of Social Sciences in Secondary Schools (2003) and president of the Educational Programs and Instructions Branch (2005). He is the founding president and current president of the Faculty of Education, Department of Cultural Foundations of Education (2007). He is also the founding director of the Ankara University, Center of Applied Research on Child and Youth Literature (2009). He has individual and joint fourteen books and over fifty articles. He was advisor to many radio and television programs. He held responsibilities in various projects on the quality of teaching Turkish and the institutionalization of the child and youth literature.

s6Prof. Dr. Bahaban MUHAMMED ŞERİF

Prof. Dr. Babahan Muhammed Şerif was born in 1949 in the Harezm city of Üzbekistan. He completed Taşkent University in 1971 and Taşkent Administration and Politechnic Institute in 1989. He is a member of Üzbekistan and Eurosia Writers Association. He was a newsman, journalist and general publication director of several news papers and journals. He has prepared the Turkish-Uzbek dictionary. He has about ten poetry and essay boks. He has translated over 20 books from Turkish including Ömer Seyfettin, Reşat Nuri Güntekin Yunus Emre, Karacaoğlan, N.F.Kısakürek, Yavuz Bahadıroğlu, İsmail Bozkurt, Yahya Akengin. He has translated six books from Azeri language and four books from Russian into Uzbek language. He has also tarnslated poetrty of such poems Çolpan, Aybek, Aman Metcan, Hasiyet Rustamova, Alişir Derviş from Uzbek language to Turkish. He is the recepient of several international awards such as International Kaşgarlı Mahmud, Karacoğlan and Distinguished Service to the Turkish World.

s7Prof. Dr. Aysit TANSEL

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü’nde Profesör olarak görev yapan Aysit Tansel,  Adana Kız Lisesini birincilikle bitirmiş, Lisans derecesini yüksek onur öğrencisi olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesinden almış, master eğitimini Minnesota Üniversitesi’nde, doktora eğitimini ise New York State Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Aysit Tansel, doktora sonrası araştırmaları için Yale Üniversitesi’nde ve Cornell Üniversitesinde bulunmuştur. Eğitim ekonomisi ve çalışma ekonomisi ilgi alanlarıdır. Diğer ilgi alanları edebiyat, şiir, halkbilimi ve çeviri yapmaktır. Bu alanlarda çeşitli makaleleri ve özellikle Oğuz Tansel’den şiir çevirileri yayınlanmıştır.

s14

Doç. Dr. Nevin AKKAYA

Manisa Alaşehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Alaşehir’de tamamladı. 1984 yılında Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Uludağ ve Balıkesir Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerde öğretmen olarak çalıştı. 1997 yılında Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2001 yılında Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümde göreve başladı ve hâlen bu kurumda görev yapmaktadır.

s14

Doç. Dr. Tudora ARNAUT

She was born in Odesa, Ukraine in 1970. She received her diplom from Kirov- Azerbaijan State University in Baku, her masters from Gazi University in Ankara and her Ph. D. from Azerbaijan National Academy of Sciences,Nizami Institute of Literature in 2000. She also studied Law in addition to literatüre. She tought at Comrat State University in Moldavia (1996-2000), at Esatern Mediterranean University in Republic of Northern Cyprus (2003-2004) and Taraş Şevçenko National University of Kiev in Ukraine. Her topics included Turkish Literature, Turkisk Folk Literature, Gagauz Folk Literature and Literature of Turkic Republics. She authored many articles and books. She is founding member of Gagauz Writers Association and Ukraine Gagauzian Association. She know Russian, Ukrainian, Turkish, Azerbaijani and Gagauzian. She is working as a translator in private sector.

s8Doç. Dr. Canan ASLAN

Doç. Dr. Canan ASLAN, 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yüksek lisansını, 2006 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı) Bölümünde doktorasını bitirdi. 2008 yılında yardımcı doçent, 2012 yılında da doçent unvanını aldı. 2008 yılından bugüne değin Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Fakültesi’nde Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı başkanlığını sürdürmektedir. Dil ve edebiyat öğretimi ile çocuk ve gençlik edebiyatı çalışma konuları arasındadır. Dil ve edebiyat öğretimi, çocuk ve gençlik edebiyatı, dil ve edebiyat ders kitapları, Türkçe ve edebiyat öğretmenleri, dil ve edebiyat eğitimi ile yazınsal çocuk ve gençlik kitaplarında çocuk ve insan hakları, lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, edebiyat öğretiminde çeşitli sanatsal uyaranlar, edebiyatta cinsiyet rolleri ve kadın imgesi, edebiyat ve üst düzey düşünme becerileri, duyarlı konular ve çocuk edebiyatı, duyarlık eğitiminde edebiyatın yeri ile ilgili kitap bölümleri, ulusal ve uluslararası bildirileri ve makaleleri bulunan Aslan, yine dil öğretimi, yabancılara dil öğretimi, edebiyatta insan hakları, çocuk ve gençlik edebiyatı ve barış eğitimi gibi konularda da çeşitli projelerde araştırmacı ve yürütücü sorumluluğunu üstlenmiştir. Halen Eğitimin Kültürel Temelleri Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalında doçent olarak çalışmaktadır.

s9Doç. Dr. Bayram BAŞ

Yalova’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa / Orhangazi’de yaptı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde lisans eğitimini; Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini; Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı. Kütahya’da öğretmen olarak çalıştı. 2000-2002 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yaptı. 2002-2006 yılları arasında 35. madde ile görevlendirildiği Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2007-2012 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi İlköğretim Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. olarak görev yaptı. 2012 yılında Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. olarak çalıştı. 2012 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’ne Yrd. Doç. Dr. olarak geçiş yaptı. 2013 yılında Türkçe Eğitimi alanında “Doçent” unvanını aldı. Aynı yıl İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’ne Doç. Dr. olarak atandı. 2014 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’ne Doç. Dr. olarak göreve başladı. Hâlen aynı görevini sürdürmektedir.

s9Doç. Dr. Iryna DRYGA

Born July, 1975, in Lugansk, Ukraine, she completed her bachelor and master’s degrees both in Balkan languages and literatures and Turkic languages and literatures at Kyiv National Taras Shevchenko University (1997). She studied Rumelian dialects of Modern Turkish with a grant from the Academic Foundation of Y.Stetkevych and completed her doctorate degree in the languages of Asia, Africa, aborigines of America and Australia at A. Krymsky Institute of Oriental Studies, National Academy of Sciences of Ukraine (2001). I.Dryga spent 12 years teaching and taking the Chair of Turkology, then Oriental languages Dept. in 3 private and state universities, continuing her research projects at A.Krymsky Research Institute, NAS Ukraine. This was followed by a two-year postdoctoral grant at the same Research Institute in Kyiv. I.Dryga took up a position as a scientific staff member and later became Leader of Turkology Sector at the IOS NASU (2014). In addition, she is currently the Chair of the State Board of examiners at Kyiv National Taras Shevchenko University. She is the author of several books on Turkology: ‘Pontika: Türkoloji makaleleri’ (Kyiv, 2009. 480 p.), ‘Türkçenin Rumeli ağızları’ (Kyiv–Beograd, 2008, 275 p., about 100 scholarly publications. Based on her own field research (2008-2014), she attended two projects for the documentation and revitalization of the Endangered Turkic languages in Ukraine and with a grant of International Vidrodzhennia Foundation organized the 1st International ‘Endangered Languages in Ukraine in Turkey’ Conference, launched 3 scientific projects to support the Crimean Tatar culture after Russian occupation of Crimea. She currently resides in Kyiv with her husband and two children and is now working on her book of the history of written Turkish. You can reach her at idriga@gmail.com.

s9Doç. Dr. Elmira MEMMEDOVA-KEKEÇ

I was born in 03.06.1978 in Armenia SSR, Sisian, Destegerd. In 1985 I started school in the town. In 1988 with my family I moved from Armenia as a refugee to Baku. I graduated school number 96 in 1995 in Baku. In 1995 I began to higher education at Baku State University, Philology Faculty. In 1999, I graduated from undergraduate and graduate programs in 2001. In 2001-2004 I began a doctoral program at Azerbaijan National Academy of Sciences on behalf of the Ziya Bunyadov Oriental Institute. In 2007 I defended my thesis entitled ” Osman Turkay`s role in Contemporary Turkish Cypriot Poetry Formation “.
In 2001-2014 I worked in Turkish Philology Department at the Institute of Oriental Studies. In 2014 I got my Associate degree. Since 2014 I have been working at the Institute of Folklore. I also worked as a lecturer in the Department of Preparation for Foreign Students at the Azerbaijan University of Foreign Languages in 2008-2009 academic years. In 2011-2013 I worked at Azerbaijan State Pedagogical University. Since 2013 I have been working at the Khazar University as a lecturer. From September 2015 I have been serving as a lead at Baku Eurasian University in the Turkish and Foreign Philology Department. I am an author of the monograph entitled “Osman Türkay` Poetic hereditary “, more than 10 translated books and more than 90 scientific papers. I’m married to Turkish citizen. I have a daughter.

s11Doç. Dr. Esra LÜLE MERT

She graduated from the Department of Turkish Language Teaching of the Faculty of Education, Inonu University in 2003. In the same year, she started her master’s degree study at the Department of Turkish Language Teaching, Inonu University. She got her master’s degree in 2005. She started her doctorate study at the “Turkish Language Education” Doctoral Programme of Ankara University in 2005. She completed her doctoral degree in 2009 after she had presented her doctoral thesis she prepared under the counselling of Prof. Dr. Cahit KAVCAR. In 2005, she was entitled to get the title Associate Professor Doctor in the major of Turkish Language Teaching. Lule Mert is currently a lecturer at the Turkish Language Teaching Department of Inonu University.

s12Doç. Dr. Meral OZAN

Dr. Meral Ozan is Associated Professor of Folk Literature at Abant İzzet Baysal University in Bolu, Turkey. She acquired her MA in German Studies at Hacettepe University in Ankara, Turkey (1999) and her PhD degree also in German Studies at Ludwig-Maximillians-University (LMU) in Munich, Germany (2007). Dr. Ozan has habilitated in ethnic studies (2012). Her research areas are hermeneutics, narrative research, mythology and comparative cultural sciences. Comparison of folk believes and mythical thinking in fairy tales, epics and folk songs belongs also to her research area. She has given seminars about Literature and Cultural Sciences at University of Munich (LMU), as well. Dr. Ozan is member of several international scientific societies like HKAK, GiG, IVG, KfV and GERDER. Besides Dr. Ozan taught mythology, hermeneutic, narratology at Munich University as a visiting professor between 2008-2012.

s12Doç. Dr. Şevket ÖZNUR

He was born in Larnaka-Cyprus on 13th July 1974. Şevket Öznur, for four years, went to the local primary school before completing his elementary education at Şehit Ertuğrul in Lefkoşa. He then attended 20 Temmuz High School for his secondary education and following his graduation from there he enrolled at the Department of Turkish Language and Literature, Near East University. After he finished his undergraduate studies he joined the army for his compulsory military service. He was stationed in Alsancak, Girne and while in the army he enrolled in a post-graduate diploma program at Girne American University. Advised by Prof. Dr. Abdurrahman Güzel he successfully received his Master’s degree in the same field with a thesis entitled “Kıbrıs Türk Halkbiliminde Bulunan Türkü, Destan ve Manilerde Maddi Öğeler”. He later, advised by Prof. Dr. Ismail Parlatır, went on to complete his doctoral studies and obtained his PhD degree from the Near East University, Social Sciences Institute with a thesis entitled “Kıbrıs Türküleri”.
He worked from 2000-2003 at the Girne American College. As from 2003 he has been working as a lecturer at the Near East University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Turkish Language and Literature. He is also the editor of the culture and art page of the daily Halkın Sesi newspaper.
He is a dedicated researcher and many of his papers and articles have been published in national and international academic journals. Şevket Öznur is also the author and/or co-author of twentyone books on the subject of Turkish Cypriot Folklore and Literature.

s12Doç. Dr. Yılmaz SAĞLAM

He was born in Larnaka-Cyprus on 13th July 1974. Şevket Öznur, for four years, went to the local primary school before completing his elementary education at Şehit Ertuğrul in Lefkoşa. He then attended 20 Temmuz High School for his secondary education and following his graduation from there he enrolled at the Department of Turkish Language and Literature, Near East University. After he finished his undergraduate studies he joined the army for his compulsory military service. He was stationed in Alsancak, Girne and while in the army he enrolled in a post-graduate diploma program at Girne American University. Advised by Prof. Dr. Abdurrahman Güzel he successfully received his Master’s degree in the same field with a thesis entitled “Kıbrıs Türk Halkbiliminde Bulunan Türkü, Destan ve Manilerde Maddi Öğeler”. He later, advised by Prof. Dr. Ismail Parlatır, went on to complete his doctoral studies and obtained his PhD degree from the Near East University, Social Sciences Institute with a thesis entitled “Kıbrıs Türküleri”.
He worked from 2000-2003 at the Girne American College. As from 2003 he has been working as a lecturer at the Near East University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Turkish Language and Literature. He is also the editor of the culture and art page of the daily Halkın Sesi newspaper.
He is a dedicated researcher and many of his papers and articles have been published in national and international academic journals. Şevket Öznur is also the author and/or co-author of twentyone books on the subject of Turkish Cypriot Folklore and Literature.

s12Doç. Dr. Grazyna ZAJAC

Grażyna Zając graduated from the Faculty of Turkish Studies at Jagiellonian University in 1983. Since 2009 has been working at Jagiellonian University in Institute of Oriental Studies. In 1995 defended the doctoral dissertation titled “Life and Works of Orhan Kemal”. In 2009 wrote her habilitation thesis titled “The Literary Circles of the Era of Abdülhamid II in the Light of Turkish Autobiography”. Her research interests lie in the area of 19th and 20th century Turkish literature, Polish-Turkish cultural and historical ties, travel books written by Poles visiting Turkey and literature of Northern Cyprus. She wrote three books, referring to Turkish literature, in Polish and around sixty articles in Turkish, English and Polish. Some of the articles were translated to Azeri Turkish. Moreover she translated short stories, poetry pieces and articles from Turkish and Azeri Turkish to Polish and from Polish to Turkish. Speaks three foreign languages: Turkish, English and Russian.

s30

Yrd. Doç. Dr. Aziz AYVA

He was born in Konya Çumra province, Mehmet Ali village, in 1975. He finished elemantry school in his village school, and finished secondary school and high school in Çumra. He graduated from Selçuk University Faculty of Science and Letters, Turkish Literature and Linguistics Department in 1998 and appointed as Turkish literature and linguistics teacher to Edirne, Havsa Melahat Kilimci High School. He passed the the exam for being a research assistant in Selçuk University in 1999. He had his MA degree in 2001 and his Ph.D. degree in 2005. He assigned as assistant professor for Konya Necmettin Erbakan University Faculty Social Sciences and Humanities in 2012, and he still teaches with that title. His areas of interest is mythology, legends, fairy tales, minstrel literature, ahi literature, and folklore. His foreign language is English.

mehmet_cevikYrd. Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK

1980 yılında Osmaniye’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Osmaniye ve Adana’daki çeşitli okullarda tamamladı. 2002’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede, önce Eğitim Bilimleri alanında tezsiz, ardından da Türk Halk Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yaptı. Gazi Üniversitesinde Türk Halk Edebiyatı alanında 2007’de başladığı doktora programını 2012’de tamamladı. Kültür ve edebiyat bilimi çerçevesindeki çalışmalarıyla çeşitli bilimsel dergilerde ve uluslararası sempozyumlarda yer aldı. 2009-2013 arasında Gazi Üniversitesi TÖMER’de Türk Dili Okutmanı olarak çalıştı. 2013 yılında Aksaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. Hâlen buradaki görevine devam etmektedir.

kevserkocYrd. Doç. Dr. Kevser KOÇ

She was born in İstanbul. After receiving her degree in Psychology from Ankara University Faculty of Language, History and Geography, she worked at different early childhood education institutions as a teacher and administrator. She received her Master’s and doctoral degrees in early childhood education from Indiana University. About four years, she worked at Hacettepe University. Currently, she is teaching at the Early Childhood Education Program of Gaziantep University. Her current research interests are children’s literature, ethics, and Montessori Practices in early childhood education.

s15Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TUNCER

He was born in Iğdır in 1947. He completed his primary and secondary education in Iğdır and he completed high school education in Kars Alparslan High School. He completed his university education in Ataturk University Faculty of Arts and Sciences Department of Turkish Language and Literature
(1970). He did a literature teacher and directorate in teacher schools, institute of education and high schools. He did a masters’s degree (1985) and doctor’s degree (1988) in Gazi University Institute of Social Sciences. First, he worked as a lecturer in Gazi University, after he went to Dokuz Eylul University as an instructor (1989). He has been working as an instructor in this faculty currently. He is married and has two children. Besides his academic studies, his review essays and critical reviews have been published in journals and magazines such as “Türk Yurdu, Türk Edebiyatı, Milli Eğitim, Milli Kültür, Dolunay, Doğuş, Erguvan, Nilüfer, Töre, Turnalar, Folklor/Edebiyat, Hece, Bize Göre, Mâi, Esinti.” He has presented papers and gave lecturers in symposiums, seminars and congresses in domestic and abroad.

kmlatesDr. Kemal ATEŞ

Kırşehir’in Kaman ilçesinin Savcılı Büyükoba beldesine bağlı Ebeyit köyünde doğdu. Ankara Atatürk Lisesi’nin ardından 1970 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü’nden mezun olan Ateş, mezun olduğu okulda “Türk Romanında Yöre Diline Yöneliş” konulu tezini hazırlayıp yüksek lisans yaptı. Doktora çalışmasını ise, Ankara Üniversitesi Türkçe’nin Eğitimi ve Öğretimi Anabilim dalında tamamlayan yazarın, Varlık Dergisi, Türk Dili dergisi, Yansıma, Hürriyet Gösteri, E, Virgül, Öğretmen Dünyası gibi dergilerde, Milliyet, Cumhuriyet ve Aydınlık gazetelerinde yazıları yayımlandı. Gecekonduları anlatan roman ve öyküleri de basılmıştır.

kmlatesDr. Sylwia FİLİPOWSKA

Sylwia Filipowska was born in Gorlice in 1982. In 2001 started studying at Jagiellonian University in Cracow. In 2006 she graduated from the Faculty of Polish Studies and then in 2009 got her second master’s degree finishing Turkish Studies. Since 2009 has been working at Jagiellonian University in Institute of Oriental Studies as the research assistant. In March 2016 completed her PhD, defending the doctoral dissertation titled „Obraz dziewiętnastowiecznego Stambułu w polskiej i tureckiej literaturze wspomnieniowej” [The Image of the Nineteenth Century Istanbul in Polish and Turkish Memoir Literature]. Speaks two foreign languages: Turkish and English.

s24Dr. Olcay SALTIK

He was born in Malatya. He completed his primary and secondary school education in İzmir. He graduated from Dumlupınar University from the department of Turkish Language and Literature. He started working for National Education Ministry as a Turkish Teacher. In 2001, he completed graduate study in the Social Sciences Institute of Osmangazi University, Eskişehir from the department of  Turkish Language and Literature. In 2009, he started doctorate in the Institute of Education Science in Ankara University and he succesfully completed his doctorate in 2016. He has been working for Anadolu University as a Turkish lecturer since 2004.

s1Adnan BİNYAZAR

Adnan Binyazar, Elazığ Ağın’dan Diyarbakır’a göç eden bir ailenin çocuğu olarak 17 Mart 1934 tarihinde Diyarbakır’da doğdu. Küçük yaştayken babası annesini terk etti. Genç yaşta yalnız kalan annesi ile birlikte anneannesi ve dedesiyle yaşadı. İlkokula 14 yaşında Ağın’da başladı. İlkokulun ardından Dicle Köy Enstitüsü’nü ve Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü’nü bitirdi. Enstitüden mezun oluktan sonra Çorum ve Maraş İlköğretmen okullarında öğretmenlik yaptı. Emin Özdemir’den aldığı çağrıyla geldiği Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Temel Bilimler Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi oldu. Gazi Eğitim Enstitüsü’nde, Şentepe Lisesi’nde, Devlet Konservatuvarı’nda, İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu’nda öğretmeyi sürdürdü,  Maraş’ta öğretmenlik yaptığı yıllarda kültür, yazın, dil, eğitim sorunlarını ele aldığı deneme, inceleme, değerlendirmeleri çeşitli dergilerde yayınlandı. Ankara döneminde de halk anlatılarına, halk edebiyatı ve diline ilgisini kitaplarıyla yansıttı.  Türk Tarih Kurumu’nda, Kültür Bakanlığı’nda, Türk Dil Kurumu’nda görev yaptı.  1978’de Ecevit Hükümetinin Kültür Bakanlığını yapan Ahmet Taner Kışlalı’nın çağrısıyla Kültür Bakanlığı Tanıtma ve Yayınlar Dairesinin başkanlığını üstlendi;  bu görevi sırasında Ulusal Kültür ve Çeviri dergilerinin sorumlu yönetmenliğini yaptı. Türk Dil Kurumu yayın kolu başkanlığına seçildi; Türk Dili dergisini yönetti. 1981’de Berlin Eğitim Senatosu’nun çağrısıyla Berlin’e giden Binyazar, İncila Özhan’la birlikte altı ciltlik Türkçe-Dil ve Okuma Kitabı’nı yazdı. Bu çalışmaya yönelik bir Öğretmen Kılavuzu hazırladı. Almanya’daki liselerde okutulan Türkçe müfredatı hazırlayan kurullara başkanlık yaptı. İsveç ve İsviçre’de öğretmen yetiştirme, Hollanda’da kitap yazma projelerinde görev aldı. Alman okullarında Türkçenin ikinci yabancı dil olarak okutulması üzerine, bu derslerin çerçeve planına uygun Türkçe 1, 2 kitaplarını yazdı. 1999’da Berlin Senatosu’ndan emekliye ayrılarak Türkiye’ye döndü. Öğretmenliğini yazarlığı ile birleştirdiği 1961-1966 arasında çeşitli dergilerde öyküleri yayınlanan Binyazar, daha sonra eleştiri, deneme, roman, inceleme, araştırma türünde toplumun kültürel değerlerini öne çıkartan birçok kitap yazdı. Toplumların ulusal kültürlerini yaşatması ve geliştirmesinin gerekliliğine inandı ve Türk edebiyatının halk anlatılarının estetiği ile beslenmedikçe okuyucuya yabancı kalacağını savundu. Halk anlatılarını ve halk edebiyatını günümüze taşımak amacıyla birçok masal ve öyküyü yeniden kaleme aldı.

kmlatesEmin ÖZDEMİR

Emin Özdemir, 1931 yılında Kemaliye’de doğdu. Pamukpınar Köy Enstitüsü’nden sonra Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1953). Amerika’da Colombia ve İndiana Üniversitelerinde ‘metin hazırlama ve anlatım teknikleri’ konusunda eğitim gördü. Hacettepe Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Temel Türkçe Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ankara Üniversitesi Basın ve Yayın Yüksekokulu, bugünkü adıyla İletişim Fakültesi öğretim görevliliğine geçti. Bu görevinden emekliye ayrıldı (1996). Emekliye ayrıldıktan sonra Türk Dil Kurumu’nun çalışmalarına etkin bir biçimde katıldı.

kmlatesMustafa Ruhi ŞİRİN

Born in 1955 in Trabzon, Mustafa Ruhi Şirin spent his childhood in a village in the Black Sea mountain region. He has not ceased longing for his father who died when he was seven years old. He grew up dreaming of becoming a sea captain and one day sailing the high seas. He holds a degree in Radio and Television Broadcasting and retired from Turkish State Radio and Television (TRT) in 2011 after 35 years of service. Şirin has always kept his inner child alive. He has been interested in children’s literature and children’s rights starting with the birth of his son in 1977. He established Children’s Foundation in 1990. He has organized conferences and conventions for children and adults alike. “Seeing all children through one child” represents his philosophy. He wrote his first poem when he was 13 years old that read; “The snowy mountains are sleeping/rain, rain with no hands/rain…“ He has been keeping a journal since then. Unfortunately, his diaries from the years 1968-1973, kept in a chest, were lost. He still hopes and waits for the day, his imaginary friend Naz might bring these lost diaries back. He is best known as a children’s literature author and children’s right advocate. His published children’s books are: Tale Letters (Letter, 1983), Sky Flowers (Poetry, 1983), If Only I Have Umbrella Made Out of Birds (Poetry, 2004), The Cat Who Goes to School (Poetry, 2012), The Best Place in the Whole World (Poetry, 2012), The Brotherhood of Alphabet Letters (Poetry, 2012),  A Butterfly Under the Snow (Poetic Tale, 1986), The Cuckoo Clock’s Dove (Artistic Tale, 1989), Every Child has a Star (Story, 1993), The Child Who Dreams Blue (Story/Tale, 2003). The Cat Who Plays Harmonica (Story, 2004), Bravo My Child Bravo (Essay, 2004), The Man who Smiles to the World (Poetic Nasrettin Hoca Tales, 2004), Hey, Buddy Earth! You’re it! (Imaginary Letters, 2006). His research-based publications are: Stories with Child’s Face (Essay, 1996), The Dream Time (Poetry, 1997), The World is A Luna Park (Poetry, 2012), A Mitten with No Hand (Poetry 2016), The Tree that Counts the Stars (Poetry Collection, 2002)Television, Child and Family (Research, 1998), Conversations Dedicated to Children (Talk, 1998), Cocoon of Childhood (Research, 1998), The Children of Performance Era (Research, 1996), Tale Atlas (Research, 1998), The Story of Besieged Children (Research, 1999), Like Life (Diary, 2001), The Tree that Counts  Stars (Poetry Collection, 2002), Our Lesson is Children (Opinion Piece on Children, 2006), A Child is a Child (Opinion Piece on Children, 2006), The Culture of Children’s Literature (Research, 2007), Critical Children’s Literature (Critical Literature, 2007), Conversations dedicated to children I-II. His poems, stories and tales are translated into Arabic, German, Farsi, English, Hungarian, Macedonian, Russian, Romanian, Serbian, Bosnian, Uzbek, and Urdu. Some of his children’s books have become thesis research topics of master programs in 2002, 2008, 2010, 2011, and 2014. His books were studied as dissertation topics in Egypt in 2010 and in Erzurum Ataturk University in 2012. Tale Letters was selected as the book of the year by The Turkish Writers’ Association in 1982. He received an award for his 1993 his picture book, The Bird Tree, (Illustrations by Nazan Erkmen) from the UNESCO Asian Cultural Center. His studies and research in children’s rights earned him a lifelong honorary award presented on Children’s Day by the Kocaeli Municipality as well as an honorary doctorate from Kirklareli University in May 2012. In 2015 he received his recent children’s literature award from 7th Literature Festival.

yunluaydinÖğr. Gör. Yücel ÜNLÜ AYDIN

Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu.  2005- 2008 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı. Rize Üniversitesitesi’nde 2007-2009 yııları arasında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Hâlen Gazi Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına devam etmekte Ortadoğu Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü’nde  okutmanlık görevini sürdürmektedir.

siblyılmazÖğr. Gör. Sibel YILMAZ

She was born in Bulgaria, in 1986..After completing her high school education at Ankara Aydınlıkevler High School, she was graduated from Gazi University, Turkish Language and Literature Department in 2008. In 2010,she got a master degree from Gazi Universty, Institute of Social Sciences, Turkish Language and Literature Department, Modern Turkish Literature Discipline after completing her thesis “Osman Şahin’s Stories (Structure-Theme-Expression)”. She has been continuing her doctorate study at the same university and has been working as a lecturer at Middle East Technical University, Turkish Language Department. Besides her academic studies, her review essays and critical reviews have been puplished in journals and magazines such as Varlık, Sözcükler, Dünyanın Öyküsü, İzafi, Kurgan, Ayraç and Deliler Teknesi.

s16

Günay GÜNER

He was born in 1963 in Erzincan. He lived in many cities during the education. He graduated Gazi University Faculty of Economics and Administrative Sciences in 1984. He has a master’s degree in economics in 1997, Gazi University Institute of Social Sciences.

He continues to write poetry and study mainly work began in the 1980s. Some of the publications of his studies are published: Çağdaş Türk Dili, Patika, Öğretmen Dünyası, Damar, Kıyı, İzlek, Varlık, Edebiyat ve Eleştiri, Cumhuriyet, Cumhuriyet Kitap, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji, Afrodisyas Sanat, Bilim ve Gelecek, Mülkiye, Folklor/Edebiyat, Turnalar, Anadolu Ekini, Agora, Kavram Karmaşa, Pencere, Şair Çalışıyor (le poéte travaille), Akademi Gökyüzü, Berfin Bahar, Şiiri Özlüyorum, Mühür, Tan Edebiyat, Radikal Kitap, Üvercinka…

He was the Ankara representative Şair Çalışıyor and Akademi Gökyüzü of the literary magazine.

He is a member of the association are as follows: Dil Derneği, Edebiyatçılar Derneği, Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu (KIBATEK), Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı (KEÇEV) ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun (TIHAK).

He is the director of the Çağdaş Türk Dili (Contemporary Turkish language) magazine publishing.

s26Arş. Gör. Sedat KARAGÜL

He was born in İzmir and completed his primary, secondary and university education in İzmir. He received the bachelor’s degree in Turkish Language Education in 2007 from Dokuz Eylul University Buca Faculty of Education and in the same year he began the master programme in Turkish Language Education in Dokuz Eylul University Institute of Educational Sciences. In 2009 he was appointed as a research assistant at Mehmet Akif Ersoy University. In 2010 he received the master’s degree and in 2011 began the doctorate programme in Turkish Language Education in Ankara University Institute of Educational Sciences. Since 2011 he has been working as a research assistant in Ankara University according to Article 35 of the Higher Education Law and pursuing doctoral studies.

s27Arş. Gör. Emine AKYÜZ

Adana Ayşe Atıl Anadolu Öğretmen Lisesi’nden 2005 yılında, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nden 2009 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı’nda tamamladı. Aynı alanda doktora eğitimine devam etmekte ve 2012 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

s17Arş. Gör. İlke ALTUNTAŞ

2009’da Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünden, 2012’de Çukurova Üniversitesi İlköğretim Bölümü (Türkçe) Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur. 2011 yılında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesine araştırma görevlisi olarak atanmıştır. 2013’te Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalında doktoraya başlamıştır. 2013 yılından beri ÖYP 35. Madde’ye bağlı olarak Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

s18Arş. Gör. Mehmet Ali BAHAR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nden 2008 yılında mezun oldu ve aynı yıl ilk atama ile aynı ile öğretmen olarak atandı. Bu ilde Türkçe eğitimi alanında 2010 yılında tezli yüksek lisansını tamamladı ve bir dönem misafir öğretim görevlisi olarak “Türk Edebiyatında Mizah” derslerini yürüttü. ÖYP ile 2011 yılında Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde altı aylık bir yabancı dil eğitimi aldıktan sonra aynı yıl Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. Hâlen bu üniversitede çalışmalarına devam etmekte olan araştırmacı, 2012-2013 eğitim öğretim yılında Gazi Üniversitesi TÖMER, 2014-2015 eğitim öğretim yılında da Genelkurmay Başkanlığı GATA’da yabancılara Türkçe dersleri vermiştir. Araştırmacının okur odaklı okuma, alımlama estetiği ve akademik yazma ile ilgili birtakım araştırmaları bulunmaktadır.

s19Arş. Gör. Sevilay BULUT

1987 yılında Erzincan’da doğdu. İlk, orta ve yüksek öğrenimini Erzincan’da tamamladı. 2009 yılında Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Programına başladı ve 2011 yılında buradaki eğitimini tamamladı. 2010 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak işe başladı. 2012 yılı itibariyle Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 35.madde ile görevlendirilmiş bulunmakta ve aynı enstitüde Türkçe Eğitimi Doktora Programında eğitimine devam etmektedir.

s20Arş. Gör. Burcu ÇILDIR

2008 yılında Erzincan Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünden, 2010 yılında Erzincan Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur. 2011 yılında 35. Maddeye bağlı olarak Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaya başlamıştır. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Doktora Programında öğrenimine devam etmektedir.

s21Arş. Gör. Bilge Nur DOĞAN GÜLDENOĞLU

2009 yılında Kırıkkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden, 2010’da Ankara Üniversitesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programından, 2013’te ise Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur. Aynı enstitüde Türkçe Eğitimi Doktora Programında öğrenimini sürdürmektedir. 2011 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimin Kültürel Temelleri Bölümü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

s22Arş. Gör. Demet GÜLÇİÇEK ESEN

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünden, 2009 yılında mezun oldu. Aynı yıl, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında yüksek lisansa başladı. 2010 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. 2012 yılında Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bilim Dalı Türkçe Eğitimi Doktora Programı’na başladı. 2012 yılından bu yana 35. Madde kapsamında Ankara Üniversitesi Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı Güzel Sanatlar Eğitimi Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve doktora eğitimine devam etmektedir.

ozlemkanat

Arş. Gör. Özlem KANAT SOYSAL

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programından 2009’da, AÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programından ise 2012’de mezun olmuştur. AÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Doktora Programına devam etmektir. 2009 yılında Ankara Üniversitesi Eğitimin Kültürel Temelleri Bölümü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atanmıştır; anılan yıldan günümüze bu görevini sürdürmektedir.

s23Arş. Gör. Yonca KOÇMAR

She was born in 1986 in Adapazarı and completed her primary and secondary education in Adapazarı. She received the bachelor’s degree in Turkish Language Education in 2008 from Sakarya University Faculty of Education and in the same year she began the master programme in Turkish Language Education in Sakarya University Institute of Educational Sciences. In 2009 she was appointed as a research assistant at Sakarya University. In 2011 she received the master’s degree and began the doctorate programme in Turkish Language Education in Ankara University Institute of Educational Sciences. Since 2013 she has been working as a research assistant in Ankara University according to Article 35 of the Higher Education Law and pursuing doctoral studies.

s25Arş. Gör. Erhan ŞEN

2005’te Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünden, 2009’da Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur. 2012 yılında Celal Bayar Üniversitesine araştırma görevlisi olarak atanmıştır. 2012 yılından beri, 35. maddeye bağlı olarak Ankara Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta, Türkçe eğitimi alanında doktora öğrenimini sürdürmektedir.

s25Mesut ÖZCAN

Mesut Özcan was born in Tunceli in 1969. Since 1990 he conducts studies on Dersim history, language and culture. He is known with these studies on Dersim beliefs, way of life and culture. He has published over 15 books on these topics some of which included studies on proverbs, folk poems and songs. He has also published stories and various studies in newspapers and journals such as Damar, Folklor/Edebiyat, Papirüs, Radikal, Ülkede Gündem, Siyah Beyaz, Dersim’de İklim.Mesut Özcan currently lives in Tunceli and he is the editor of the journal “Munzur”.

Leave a Reply